Prøveforelesning: Vincent Quemener

M.Sc. Vincent Quemener ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Wide bandgap semiconductor light emitting devices"

Vincent Quemener

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 29. mai 2012 14:45 - Sist endret 29. mai 2012 14:47