Prøveforelesning: Atle Jorstad Qviller

M.Sc. Atle Jorstad Qviller ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Solar water splitting by dispersed powders"

Atle Jorstad Qviller

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 8. juni 2012 10:27 - Sist endret 8. juni 2012 10:30