Prøveforelesning: Jørgen Sjaastad

M.Sc. Jørgen Sjaastad ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:"Current science is often described as being "post-academic",while school science is claimed to present an outdated image of science and scientists. Discuss the possible tensions and the implications for the school science curriculum."

Jørgen Sjaastad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. sep. 2012 09:55