Prøveforelesning: Torquil M. Sørensen

Cand. Scient. Torquil M. Sørensen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Random Variables and their Use in Physics."

 

Torquil M. Sørensen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 16. mars 2012 09:34 - Sist endret 26. apr. 2012 12:52