Prøveforelesning: Christian Tronstad

M.Sc. Christian Tronstad ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Magnetoencephalograpy: Physical principles, practical solutions and medical applications." kl, 10.15 i Auditorium 3 i Helga Engshus.

Kl. 13.15 samme dag og samme sted avholder kandidaten prøveforelesning over selvalgt emne: "Emerging Technologies for Diabetes Management"

Christian Tronstad.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 22. nov. 2012 13:26 - Sist endret 29. nov. 2012 09:36