Prøveforelesning: Fredrik Sydow Hage

M.Sc. Fredrik Sydow Hage ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Graphene-based devices: challenges and prospects"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 1. nov. 2013 11:23 - Sist endret 1. nov. 2013 11:23