Prøveforelesning: Helén Heyerdahl

Cand. Scient.  Helén Heyerdahl ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Physical and biological aspects to consider in the choice of radionuclide for radioimmunotherapy. Experimental and clinical experiences".

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 18. okt. 2013 09:28 - Sist endret 18. okt. 2013 09:34