Prøveforelesning: Tord Hompland

M.Sc. Tord Hompland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: “Correlation versus Causation: Challenges Using Imaging Surrogates of Hypoxia and Interstitial Hypertension to Guide Personalized Cancer Treatment” 14. november kl. 14:15 i Auditoriet, bygg K (Forskningsbygget), OUS-Radiumhospitalet.

Kl. 15:15 samme dag og samme sted avholder kandidaten prøveforelesning over selvvalgt emne: "Tumor Vessel Size Magnetic Resonance Imaging".

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 31. okt. 2013 10:38 - Sist endret 31. okt. 2013 14:45