Prøveforelesning: Ingvild Julie Thue Jensen

Cand. scient Ingvild Julie Thue Jensen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Metal hydrides, tuneable materials for future energy systems"

Ingvild Julie Thue Jensen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Presentasjon

Professor Ole Martin Løvvik vil presentere kandidaten under prøveforelesningen.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 8. mars 2013 09:41 - Sist endret 12. mars 2013 06:59