Prøveforelesning: Knut Erik Knutsen

M.Sc. Knut Erik Knutsen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Topological insulators: From fundamental physics to device applications"

Knut Erik Knutsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 6. mai 2013 10:21 - Sist endret 6. mai 2013 10:22