Prøveforelesning: Ethan Schuyler Long

M.Sc. Ethan Schuyler Long ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "SiGeSn alloys for IR detectors"

Ethan Schuyler Long

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 19. apr. 2013 13:54