Prøveforelesning: Helge Malmbekk

M.Sc. Helge Malmbekk ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The interplay between optical and electrical analysis of defects in semiconductors: difference and complementarities"

Helge Malmbekk

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 18. mars 2013 09:59