Prøveforelesning: Henrik Mauroy

M. Sc. Henrik Mauroy ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Applications of polymer-clay nanocomposites

Henrik Mauroy

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 20. sep. 2013 09:04 - Sist endret 20. sep. 2013 09:07