Prøveforelesning: Phuong Dan Nguyen

M.Sc.  Phuong Dan Nguyen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "GaN-based nanowires: growth, material properties, and applications"

Phuong Dan Nguyen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Introduksjon

Administrativt medlem Professor Clas Persson vil introdusere kandidaten under prøveforelesningen.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 18. jan. 2013 09:47 - Sist endret 28. jan. 2013 13:31