Prøveforelesning: Mads Stormo Nilsson

M.Sc. Mads Stormo Nilsson ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Cosmic microwave background (CMB) radiation"

Mads Stormo Nilsson

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Presentasjon

Administrativt medlem Professor Alexander Lincoln Read vil presentere kandidaten under prøveforelesningen.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 25. jan. 2013 10:02