Prøveforelesning: Jaakko Nissinen

M. Sc. Jaakko Nissinen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Topological insulators"

Jaakko Nissinen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Introduksjon

Administrativt medlem Professor Olav Fredrik Syljuåsen vil presentere kandidaten under prøveforelesningen.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 1. feb. 2013 10:51 - Sist endret 1. feb. 2013 10:51