Prøveforelesning: Jørn Eirik Olsen

M.Sc. Jørn Eirik Olsen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The use of metal hydrides for thermal heat storage".

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 25. okt. 2013 10:55