Prøveforelesning: Kirsti Marie Øvrebø

Siv. ing. Kirsti Marie Øvrebø ved ved OUS-Radiumhospitalet avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: "PET imaging of tumor hypoxia", kl. 14.15 i Auditoriet, bygg K ved OUS-Radiumhospitalet, UiO

Kl. 15.15 samme dag og samme sted avholder kandidaten prøveforelesning over oppgitt emne: "Functional MR for individualized cancer treatment"

Kirsti Marie Øvrebø

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Introduksjon

Administrativt medlem, Professor Einar Sagstuen vil instrodusere kandidaten på prøveforelesningen.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 17. jan. 2013 14:37 - Sist endret 30. jan. 2013 21:29