Prøveforelesning: Sergey Shinkevich

Candidate of Science in Physics and Mathematics Sergey Shinkevich ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Spontaneous symmetry breaking and the Higgs particle"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 22. nov. 2013 09:44