Prøveforelesning: Chi Kwong Tang

M.Sc. Chi Kwong Tang ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Closing the metrological triangle: Use of macroscopic quantum effects to measure current, voltage and resistance."

Chi Kwong Tang

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 2. jan. 2013 13:25