Prøveforelesning: Gry Merete Tveten

M.Sc. Gry Merete Tveten ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Evidence of dark matter"

Gry Merete Tveten

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 6. aug. 2013 07:23 - Sist endret 10. okt. 2013 13:19