Prøveforelesning: Gustav Baardsen

Master of Science in Technology Gustav Baardsen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Pairing in infinite nuclear systems"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 19. aug. 2014 08:49