Prøveforelesning: Berit Synnøve Haug

Master of Philosophy Berit Synnøve Haug ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Perspectives of scientific literacy in contemporary curriculum reforms: Challenges and opportunities for the practices of science classrooms"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 28. mai 2014 09:32 - Sist endret 28. mai 2014 12:08