Prøveforelesning: René Christian Castberg

M.Sc. René Christian Castberg ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Superhydrophobic and superhydrophilic surfaces"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. juni 2014 12:31 - Sist endret 5. juni 2014 12:32