Prøveforelesning: Humayra Ferdous

Master of Science Humayra Ferdous ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The history of the recording of the Electrocardiograph - ECG/EKG"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 17. okt. 2014 13:41 - Sist endret 17. okt. 2014 13:42