Prøveforelesning: Håvard Gjersdal

M.Sc. Håvard Gjersdal ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Higgs boson: Revealing the Secrets of a Nobel Particle"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 25. nov. 2014 10:50 - Sist endret 25. nov. 2014 10:51