Prøveforelesning: Andreas Hafver

M. Sc. Andreas Hafver ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fractals and fractures" .

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 17. nov. 2014 09:23 - Sist endret 17. nov. 2014 09:24