Prøveforelesning: Ingrid Helen Ryste Hauge

Cand. scient Ingrid Helen Ryste Hauge ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Breast tomosynthesis, a possibility for improved diagnostics to decrease the mortality in breast cancer."

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 28. feb. 2014 08:29 - Sist endret 28. feb. 2014 08:36