Prøveforelesning: Jeffrey Morgan Holmes

M.Sc. Jeffrey Morgan Holmes ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fifty years of magnetospheric substorm research: historical review and recent developments"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 18. aug. 2014 12:52 - Sist endret 18. aug. 2014 12:54