Prøveforelesning: Reidar Lunde Lillestøl

M. Sc. Reidar Lunde Lillestøl ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Quantum Entanglement with Applications"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 27. okt. 2014 14:52 - Sist endret 27. okt. 2014 14:52