Prøveforelesning: Lars Tore Gyland Mikalsen

M.Sc. Lars Tore Gyland Mikalsen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Novel methods for visualisation of cancer cells in the body"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 29. aug. 2014 14:38 - Sist endret 29. aug. 2014 14:41