Prøveforelesning: Bernt Jørgen Nordbotten

Master of Science Bernt Jørgen Nordbotten ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Technologies for and applications of electrical stimulation in health care"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 24. apr. 2014 10:31