Prøveforelesning: Hilde-Therese Nyhus

M.Sc. Hilde-Therese Nyhus ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Sphericity, deformation, superdeformation and hyperdeformation in nuclei"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 30. mai 2014 10:12 - Sist endret 30. mai 2014 10:14