Prøveforelesning: Teresa Lynne Palmer

M.Sc. Teresa Lynne Palmer ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The recent BICEP2 result and its implications"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 29. apr. 2014 10:16 - Sist endret 29. apr. 2014 10:17