Prøveforelesning: Maiken Pedersen

M.Sc. Maiken Pedersen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The saga of exotic quarkonium states"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 16. juni 2014 10:14