Prøveforelesning: Vegard Lundby Rekaa

Master of Science Vegard Lundby Rekaa ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Physics of the solar wind's interaction with comets".

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 27. mai 2014 09:43 - Sist endret 27. mai 2014 09:45