Prøveforelesning: Matthias Schrade

Diplom-Physiker Matthias Schrade ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Inorganic latent heat storage materials"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. juni 2014 10:17 - Sist endret 5. juni 2014 10:21