Prøveforelesning: Ole Ivar Ulven

M.Sc. Ole Ivar Ulven ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Generation, transport and destination of H2O-CO2 fluids in subduction zones at 100 to 500°C"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 27. okt. 2014 09:18 - Sist endret 27. okt. 2014 09:20