Prøveforelesning: Øystein Midttun

M. Sc. Øystein Midttun ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The development and applications of H- sources".

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 3. des. 2014 08:53 - Sist endret 3. des. 2014 08:53