Prøveforelesning: Siv Gundrosen Aalbergsjø

M.Sc. Siv Gundrosen Aalbergsjø ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The accuracy of DFT for determining EPR parameters of transition-metal systems: pros and cons with DFT, and possible alternatives"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 8. juni 2015 10:09 - Sist endret 8. juni 2015 10:10