Prøveforelesning: Lene Norderhaug Drøsdal

M.Sc. Lene Norderhaug Drøsdal ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Ion acceleration: conventional methods and novel acceleration concepts" .

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 10. aug. 2015 09:03 - Sist endret 17. aug. 2015 10:06