Prøveforelesning: Jon Alm Eriksen

Master i Fysikk Jon Alm Eriksen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The rheology of granular suspensions"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 24. aug. 2015 09:53 - Sist endret 4. sep. 2015 07:34