Prøveforelesning: Anders Kvellestad

Master i fysikk Anders Kvellestad ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Pentaquarks"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. okt. 2015 17:22 - Sist endret 23. okt. 2015 15:38