Prøveforelesning: Andreas Pierre Thörn

Master i fysikk Andreas Pierre Thörn ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Metamaterials and Optical cloaking"

Andreas Pierre Thörn

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. sep. 2015 13:55 - Sist endret 7. sep. 2015 13:57