Prøveforelesning: Jørgen Kjoshagen Trømborg

Master i fysikk Jørgen Kjoshagen Trømborg ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: “Anomalous Diffusion: From Condensed Matter and Biological Systems to Financial Markets”

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 7. aug. 2015 08:53 - Sist endret 7. aug. 2015 08:58