Prøveforelesning: Lars Andreas Dal

Master i Fysikk Lars Andreas Dal  ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The discovery of the neutrinos and their properties."

Lars Andreas Dal

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 26. okt. 2015 08:21 - Sist endret 26. okt. 2015 10:18