Prøveforelesning: Hussein Mohammed Hussein Ayedh

Master of Science Hussein Mohammed Hussein Ayedh ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: More than moore- Where are we With molecular Electronics?

 

Hussein Mohammed Hussein Ayedh

Tid og sted for disputasen

Se disputas

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

 

Publisert 20. mai 2016 09:33 - Sist endret 20. mai 2016 09:33