Prøveforelesning: Mantas Grigalavicius

Master in Physics Mantas Grigalavicius ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Is the link between Vitamin D deficiency and various health issues causation and/or correlation?"  

Mantas Grigalavicius

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. jan. 2016 09:06 - Sist endret 19. jan. 2016 07:48