Prøveforelesning: Piyoosh Jaysaval

M. Tech. Piyoosh Jaysaval ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Electromagnetic Methods for monitoring of CO2 sequestration".

Piyoosh Jaysaval

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 15. mars 2016 12:24 - Sist endret 15. mars 2016 12:25