Prøveforelesning: Malin Klintefjord

Master of Science Malin Klintefjord ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Neutrino Oscillations and neutrino mass measurements"

 

Tid og sted for disputas

Malin Klintefjord

Se her: disputas

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

 

 

Publisert 31. aug. 2016 10:26 - Sist endret 12. sep. 2016 14:34